Aktiviteter i 2018

 

24. januar 2018

kl. 19.00

fernisering

Udstilling med

billedkunstner Ole Fich

Slutter 25. februar

 

 

********

Referat af generalforsamling i BILLUND KUNSTFORENING den 25. januar 2018 i Billund Centret

Punkt 1

Frede Nørskov blev valgt som dirigent.

 

Punkt 2

Ca. 82 medlemmer deltog i generalforsamlingen og medlemstallet for 2017 blev 152.

 

2017 blev gennemført efter planen med 4 udstillinger og en ikke planlagt 1-dags udstilling med Carsten Dahl i samarbejde med ”Jazz i Trekanten” og Billund Menighedsråd.

Vi siger tak til menighedsrådet og opfordrer til samarbejde om lignende projekter i fremtiden.

I forbindelse med ombygningen af biblioteket er udstillingsarealet skrumpet, hvis vi gerne vil se udstillingerne som en helhed.

 

I Udflugten til Viborg deltog 25 medlemmer, og turen til Ribe måtte aflyses pga. manglende tilslutning.

Et foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet, besøg af museumsinspektør Lars Grundvad fra Sønderskov om guldfundene ved Fæsted, var en succes, mødelokalet var propfyldt.

Programmet for 2018 er ved at være på plads og snart klar til trykning.

Medlemmernes opbakning omkring Kunstforeningen er vigtig, det er medlemmerne der gør foreningen stærk.

 

Vi siger tak for støtte fra Billund Kommune, Ole Kirk´s Fond, HT-Transport, Billund Ugeavis/Bogtrykkeri og Den Jyske Sparekasse.

 

Billund Centret er vores hjemsted og omdrejningspunkt, så vi er heldige, at vi har et godt samarbejde med Hardy Sørensen , tak for det.

En tak til Folkeuniversitet for godt samarbejde i forbindelse med fælles foredrag.

Kommentar fra Hardy Sørensen ang. hvad der fremtidig skal ske med BC, og BK´s bekymring omkring fremtidig udstillingsareal, Hardy mener der vil blive taget hensyn til giverne af BC, der ønsker ”et samlingssted for alle kommunens beboere, hvor alle aldersklasser mødes, og hvor aktiviteter af almen kulturel art kan udfoldes under samme tag”.

Alle foreninger vil blive hørt når de nye planer foreligger, men der sker ikke noget i 2018.

 

Punkt 3

Beholdning pr 31.12.2017kr. 39.899,34

Regnskabet vil fremover blive tilsendt pr mail til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

Punkt 4

Kontingent for 2018 forbliver uændret kr. 175

Alle der indbetaler kontingent inden 1. maj 2015 deltager i lodtrækning om en kunstbog.

 

Punkt 5

Ingen indkomne forslag.

 

Punkt 6

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Helle Franck Jørgensen blev genvalgt, Annette Buus blev genvalgt. Nyvalgt blev Søren Flensted .

2 suppleanter var på valg, 1. Lise Grønlund Nielsen (nyvalgt) og 2. suppleant Kirsten Sørensen (genvalgt).

Revisor var på valg, Maibritt Jensen (genvalgt).

Revisorsuppleant var på valg, Flemming Pedersen (genvalgt).

 

Punkt 7

Eventuelt.

Ingen kommentarer.

 

Punkt 8

Årets kunstindkøb blev vundet af

1. Jytte W. Larsen (ikke tilstede)

2. Inge Larsen (ikke tilstede)

3. Søren Bork Pedersen (sender gevinsten videre)

4. Ruth Bork Pedersen (sender gevinsten videre)

5. Lis Aagaard

6. Georg Aagaard (ikke tilstede)

7. Esben Skovgaard Jensen

8. Jørgen Lisborg

9. Niels Green-Hansen

10. Tove Thulstrup

11. Else Pedersen (ikke tilstede)

12. Inge-Lene Nyvang

13. Hanne Møller

14. Lisbeth Breinholt (ikke tilstede)

15. Annette Pedersen

 

 

Vindere af årets indkøbte kunstbøger udtrukket blandt de fremmødte medlemmer: Vagn Hansen, Frede Nørskov, Gerda Fonseca, Kirsten Ahlquist, Hans-Henrik Andreasen, Ulla Jansen, Ingrid Schmidt, Finn Odegaard, Kirsten Sørensen, Signe Bødker.

 

Alle meddelelser vil fremover foregå via mail.

HUSK at kigge ind på www.billundkunstforening.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Kunstindkøb til bortlodning:.

Kunstforeningen havde i årets løb, 2017, indkøbt følgende til bortlodning, og værkerne kan ses på Kunstforeningens hjemmeside: www.Billundkunstforening.dk

1.Tine Hind, akvarelkr. 4.500

2.Tine Hind, akvarelkr. 4.500

3.Peter Lundberg, akvarelkr. 1.850

4.Peter Lundberg, akvarelkr. 1.850

5.Karen Lise Krabbe, glas ”Blind Box for NoThing”kr. 2.800

6.Karen lise Krabbe, glas ”Blind Box for NoThing”kr. 2.600

7.Karen Lise Krabbe, glas ”Round´n´round”kr. 3.900

8.Carsten Dahl, maleri ”Dybbøl Skanse”kr. 4.000

9.Else Duedahl, tegningkr. 3.200

10.Else Duedahl, tegningkr. 3.200

11.Helle Bovbjerg, keramik tekandekr. 1.650

12.Helle Bovbjerg, keramik containerkr. 250

13.Helle Bovbjerg, keramik containerkr. 250

 

 

 

Alle der indbetaler kontingent inden 1. maj deltager i lodtrækning om en kunstbog.

 

 

 

REGLER FOR BORTLODNING

 

Lodtrækningen foretages i forbindelse med den årlige generalforsamling blandt medlemmer, der har betalt kontingent for det afsluttede regnskabsår.

 

De medlemmer hvis lod udtrækkes, kan vælge i den rækkefølge de bliver udtrukket.

 

Medlemmer der ikke selv kan være til stede, kan ved fuldmagt tillade et andet medlem at vælge for sig.

 

Hvis et medlem der ikke er til stede og ikke har sendt fuldmagt bliver udtrukket, fortsætter lodtrækningen, og sidste gevinst reserveres. Hvis dette gentager sig, reserveres de to sidste gevinster osv.

 

Medlemmet/medlemmerne vil pr. mail eller telefon blive indkaldt med henblik på udlevering af gevinster.

 

Der kan kun udtrækkes én gevinst pr. medlem pr. år.

 

Ved tegning af nyt medlem erhverves et ekstra lod det pågældende år. Man kan dermed få en chance mere, eller flere, for at vinde. Men reglen for én gevinst pr. medlem pr. år er fortsat gældende.

 

Evt. uafhentede gevinster overføres til næste års bortlodning.

 

Regler for bortlodning fastsættes af bestyrelsen. Ændring af regler godkendes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal og træder i kraft efterfølgende.

 

Billund Kunstforening, Billund Centret, Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund

bk@billundkunstforening.dk