Referat af generalforsamling i BILLUND KUNSTFORENING den 25. januar 2017 i Billund Centret

Punkt 1

Frede Nørskov blev valgt som dirigent.

Punkt 2

Ca. 85 medlemmer deltog i generalforsamlingen og medlemstallet for 2016 blev 176.

Et usædvanligt år for kunstforeningen pga ombygning i Centret og dermed færre udstillingsmuligheder. Som erstatning blev forårsmånederne brugt til udflugter med fin tilslutning, bl.a. besøg hos Würth og Karl Wurm udstillingen, derefter besøg hos Nis Schmidt og Sct. Michaels kirke i Kolding, hvor Nis Schmidt fortalte om sit hovedværk, udsmykningen af kirken. Succes’en blev i april fulgt op med besøg på keramikmuseet CLAY i Middelfart med efterfølgende besøg hos Birgitte Thorlacius. Udflugtsprogrammet blev afrundet i maj med besøg på NOLDE museet i Seebüll hvor vi undervejs besøgte flere kunstnere i Højer og dejlig frokost på Rudbøl Grænsekro.

I august var der udstilling med den franske billedkunstner Anne Brérot og årets sidste udstilling var med den dansk-tyske fotograf Morten Strauch, som har tilbragt en hel vinter langs Jyllands kyster.

Traditionen tro er der afholdt foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet og Billund Bibliotek i år omkring ”Iransk teglstenskultur” med Ole Videbæk.

Det næste der truer i horisonten er de varslede store om- og tilbygninger i Billund Centret, vi må så se hvornår Kunstforeningen bliver berørt, men foreløbig er programmet for 2017 ved at være færdigt og vi håber det kan gennemføres.

Medlemmernes opbakning omkring Kunstforeningen er vigtig, det er medlemmerne der gør foreningen stærk.

Vi siger tak for støtte fra Billund Kommune, Ole Kirk´s Fond, HT-Transport, Billund Ugeavis/Bogtrykkeri og Den Jyske Sparekasse.

En tak til Billund Centret hvor specielt Hardy Sørensen har været en stor støtte, også en tak til Folkeuniversitet for godt samarbejde i forbindelse med fælles foredrag.

De to afgående bestyrelsesmedlemmer Bent og Kirsten fik et par ord med på vejen som tak for deres indsats

Punkt 3

Beholdning pr 31.12.2016 kr. 38.732,71

Punkt 4

Kontingent for 2017 forbliver uændret kr. 175

Alle der indbetaler kontingent inden 1. maj 2015 deltager i lodtrækning om en kunstbog.

Punkt 5

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev forelagt på generalforsamlingen, med den kommentar, at

kommer der fremover forslag til vedtægtsændringer, bliver de udsendt til medlemmerne pr. mail og sat op i BC og Magion.

Punkt 4.1 blev vedtaget. Punkt 4.4 omformuleres.

Punkt 6

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hans-Henrik Andreasen blev genvalgt, Ulla Jansen blev genvalgt. Nyvalgt blev

Helle Munk Jacobsen og Kirsten Clausen. 2 suppleanter var på valg, 1. suppleant Hardy Sørensen (nyvalgt) og 2. suppleant Kirsten Sørensen (nyvalgt).

Revisor var på valg, Maibritt Jensen (genvalgt)

Revisorsuppleant var på valg, Flemming Pedersen (genvalgt)

Punkt 7

Eventuelt.

Ingen kommentarer.

 

Punkt 8

Årets kunstindkøb blev vundet af

 1. Tove Serup (ikke til stede)
 2. Inger Vildbæk Larsen
 3. Tove Thulstrup
 4. Henning Kristensen (ikke til stede)
 5. Ingrid Løkkegaard (ikke til stede)
 6. Kjeld Langballe Nielsen (ikke til stede)
 7. Søren Bork Pedersen
 8. Gregers Lindhardt (ikke til stede)
 9. Erling Bach (ikke til stede)
 10. Ruth Bork Pedersen
 11. Benthe Mølgaard Ibsen (ikke til stede)
 12. Hanne Keller
 13. Ulla Jansen
 14. Torkill Hjelm
 15. Ann Charlotte G. Vilstrup
 16. Gunilla Grevang
 17. Poul Sørensen (ikke til stede)
 18. Vagn Aage Hansen

 

Vindere af årets indkøbte kunstbøger udtrukket blandt de fremmødte medlemmer, Hanne Møller, Inge Kristoffersen, Kirsten Clausen, Flemming Andersen, Else Lykke og Chr. Matthesen.

 

Alle meddelelser vil fremover foregå via mail.

HUSK at kigge ind på www.billundkunstforening.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Aktiviteter i 2017

 

24. januar 2018

kl. 19.00

fernisering

Udstilling med

billedkunstner Ole Fich

Slutter 25. februar

 

24. januar 2017

kl. 19.45

generalforsamling

med bortlodning af værker

indkøbt i 2017.

 

********

Billund Kunstforening, Billund Centret, Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund

bk@billundkunstforening.dk