Der afholdes

 

ordinær generalforsamling

 

med bortlodning af indkøbte værker.

 

Onsdag den 24. januar 2018 ,

 

kl. 19.45 i Billund Centret.

 

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.Fastsættelse af kontingent for 2018

5.Indkomne forslag.

-Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag bliver offentliggjort ved opslag i Billund Centrets forhal og i Magion, og via e-mail til medlemmerne.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

-På valg for en periode af 2 år er Niels Green-Hansen (ønsker ikke genvalg), Annette Buus, Helle Franck Jørgensen.

Valg af suppleanter for en periode af 1 år

- På valg er Hardy Sørensen (ønsker ikke genvalg), Kirsten Sørensen

Valg af revisor.

-På valg for en periode af 1 år er Maibritt Jensen

Valg af revisorsuppleant.

-På valg for en periode af 1 år er Flemming Pedersen

7.Eventuelt.

8.Bortlodning.

Kunstforeningen har i årets løb indkøbt følgende til bortlodning, og værkerne kan ses på Kunstforeningens hjemmeside: www.Billundkunstforening.dk

1.Tine Hind, akvarelkr. 4.500

2.Tine Hind, akvarelkr. 4.500

3.Peter Lundberg, akvarelkr. 1.850

4.Peter Lundberg, akvarelkr. 1.850

5.Karen Lise Krabbe, glas ”Blind Box for NoThing”kr. 2.800

6.Karen lise Krabbe, glas ”Blind Box for NoThing”kr. 2.600

7.Karen Lise Krabbe, glas ”Round´n´round”kr. 3.900

8.Carsten Dahl, maleri ”Dybbøl Skanse”kr. 4.000

9.Else Duedahl, tegningkr. 3.200

10.Else Duedahl, tegningkr. 3.200

11.Helle Bovbjerg, keramik tekandekr. 1.650

12.Helle Bovbjerg, keramik containerkr. 250

13.Helle Bovbjerg, keramik containerkr. 250

 

Blandt de fremmødte medlemmer udloddes desuden kunstbøger.

 

Bortlodningsregler findes længere nede på siden.

 

Liste med bortlodningsnumre bliver ophængt i Billund Centret i forbindelse med udstilling af de indkøbte værker.

 

Kontingent kan betales på generalforsamlingen, eller via netbank på

konto 9712-0741790505.

 

Alle der indbetaler kontingent inden 1. maj deltager i lodtrækning om en kunstbog.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

OBS! Medlemsnummeret, der bruges til bortlodning, vil fremgå

på selve generalforsamlingen.

 

 

REGLER FOR BORTLODNING

 

Lodtrækningen foretages i forbindelse med den årlige generalforsamling blandt medlemmer, der har betalt kontingent for det afsluttede regnskabsår.

 

De medlemmer hvis lod udtrækkes, kan vælge i den rækkefølge de bliver udtrukket.

 

Medlemmer der ikke selv kan være til stede, kan ved fuldmagt tillade et andet medlem at vælge for sig.

 

Hvis et medlem der ikke er til stede og ikke har sendt fuldmagt bliver udtrukket, fortsætter lodtrækningen, og sidste gevinst reserveres. Hvis dette gentager sig, reserveres de to sidste gevinster osv.

 

Medlemmet/medlemmerne vil pr. mail eller telefon blive indkaldt med henblik på udlevering af gevinster.

 

Der kan kun udtrækkes én gevinst pr. medlem pr. år.

 

Ved tegning af nyt medlem erhverves et ekstra lod det pågældende år. Man kan dermed få en chance mere, eller flere, for at vinde. Men reglen for én gevinst pr. medlem pr. år er fortsat gældende.

 

Evt. uafhentede gevinster overføres til næste års bortlodning.

 

Regler for bortlodning fastsættes af bestyrelsen. Ændring af regler godkendes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal og træder i kraft efterfølgende.

 

Aktiviteter i 2017

 

24. januar 2018

kl. 19.00

fernisering

Udstilling med

billedkunstner Ole Fich

Slutter 25. februar

 

24. januar 2018

kl. 19.45

generalforsamling

med bortlodning af værker

indkøbt i 2017.

 

********

Billund Kunstforening, Billund Centret, Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund

bk@billundkunstforening.dk